Nacka kammarkör söker till hösten nya medlemmar till sopranstämman.

Kören repeterar tisdagar 19:00-21:30 i Nacka kyrkas församlingshem.

Vi som är med i kören tycker att den stora vinsten med att få vara en del av Nacka Kammarkör är gemenskapen, värmen och skratten som man har med sig hem efter varje tisdagsrepetition.

Alla har en hög ambitionsnivå och viljan att utvecklas finns hos varje enskild medlem. Man förväntas delta i de flesta körövningar, några högmässor per termin i Nacka kyrka, konserter och körresor. Tillsammans kan vi sjunga allt från Sommarpsalm till Bachs h-mollmässa, därtill modern körmusik, både sakral och profan.

Så går en provsjungning till:
Alla nya medlemmar träffar körledaren för en liten intervju och provsjungning. Vi har krav på körvana och god notläsningsförmåga. Vid provsjungningen bedöms bland annat

  • röstomfång: hur höga toner du kan sjunga, och hur djupt du kommer ned
  • dynamik: att du kan sjunga starkt och vackert men även svagt med bibehållen klang
  • gehör: att du kan upprepa t.ex. ett tonintervall eller en kortare tonslinga
  • notläsning: att du förmår sjunga din egen stämma från bladet i en enkel koral

Dessutom får du sjunga en sång som du själv valt.

Välkommen att boka tid för provsjungning hos körens dirigent Per Rönnblom, telefon Nacka kyrka 08-546 06 141 eller mobil 0708-61 75 43