Per dirigentPer Rönnblom har varit körledare sedan 1995

Pers bakgrund
Per Rönnblom, född 1959, är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm, med examen 1986 efter studier för Stefan Sköld och professor Eric Ericson. Vidare studier för Mats Nilsson och Simon Halsey.

Pers motto och drivkraft
Per vill i arbetet under glad stämning nå kvalitetshöjning med ett djärvt repertoarval.
”Livet är för kort för att sjunga tråkig och dålig musik!”

Per om vår utveckling
”Vid sidan av att förkovra oss i de regelbundet framförda oratorierna, 2-3 per år, arbetar vi intensivt med a cappella-sjungandet.”

Per om vår repertoar
”Vi sjunger 2-3 stora oratorier/requier per år. Regelbundet ger vi också acappellakonserter bl a för att hålla skärpan inför våra resor. Internat och resor har blivit en trevlig vana. Kort sagt en resursstark kör knuten till en resursstark församling. Vi förvaltar med glädje Nackas starka musiktradition från musikskola mm.”

Tidigare körledare:

1993 – 1995 Ragnar Bohlin
1989 – 1993 Pär Fridberg
1976 – 1989 Ralph Gustafsson