Körledare:
Per Rönnblom 070 861 75 43

Ordförande:
Michael Gårdebäck 070 611 45 06

Webmaster:
info@nkvk.se