Konsert i Nacka kyrka 25 mars 2018 kl. 18:00

Johannespassionen

Musik av J. S. Bach

Jeanette Köhn, sopran
Maria Sanner, alt
Conny Thimander, tenor – evangelist
Lars Johansson Brissman, bas – Pilatus
Karl-Magnus Fredriksson, bas – Kristus
Nacka Kammarkör
Treitlerensemblen m.fl.
Per Rönnblom, dirigent

Entré