Vi sjunger in advent

Nacka kyrka den 30 november kl. 18

Nacka Kammarkör tillsammans med Nacka Ungdomskör
Gunilla Werner, Daniel Möller och Per Rönnblom
Fri entré