Vi återkommer med program för hösten 2024 så snart som möjligt

I övrigt var god se NKVK:s gemensamma kalendarium